Met name de vroege stillevens zijn nogal academisch van opzet. Meijers aandacht voor de zgn. stofuitdrukking en de wijze waarop hij de diverse objecten heeft gerangschikt, verraden zijn tekenopleidingen en de invloed die de schilderslessen van Marie de Roode-Heijermans op hem hadden.

tekst: Sal Meijer zo naïef nog niet van Agnes Grondman