Potloodtekening op papier
 890 x 1207 mm

Gedateerd 1900

Collectie Joods Historisch Museum